הכשרה

  • ענת ברזילאי שנה א 2016

  • קורס משחק מול מצלמה צבק בהנחיית שחר רוזן2017-2018
  • קורס אימפרויזציה בהנחייה ששי סמוכה -2019-2020
  • קורס משחק מול מצלמה טכניקה שנה א 2020
  • קורס משחק מול מצלמה טכניקה שנה ב 2021

טלוויזיה

  • תפקיד ביט מוכרת בחנות שבאבניקים 2

פרסומות

  • פרסומת לורדינון
  • פרסומת לחברת ביטוח go
  • פרסומת במדיה לגק דניאלס