הכשרה

  • גלית רוזנשטיין מתחילים ומתקדמים

  • צ'אבק שחר רוזן
  • טכניקה שנה א+ב
  • דיבוב יפה גבאי

טלוויזיה

  • פילוט לסידרה פרופיל 120

קולנוע

  • סרטי גמר