הכשרה

  • סדנת משחק מול מצלמה ב"טכניקה"

  • שנה א' משחק בסמינר הקיבוצים