הכשרה

  • סדנת משחק ״מתחילים״ אצל ששי סמוכה 2015

  • סדנת משחק ״מתקדמים״ אצל ששי סמוכה 2016
  • משחק מול מצלמה בבית ספר טכניקה - מסלול מתחילים 2018
  • משחק מול מצלמה בבית ספר טכניקה - מסלול מתקדמים 2019
  • סדנת אמן אצל השחקן אקי אבני 2020
  • סדנת אמן אצל המלהק מורן מרציאנו 2020

טלוויזיה

  • השתתפות בסרטי סטודנטים במהלך השנים 2018-2020

  • יצירת תוכן לסדרת רשת