הכשרה

  • שני קורסים בטכניקה

קולנוע

  • סרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב