הכשרה

  • תואר שני בקולנוע, מכללת ספיר

  • קורס טכניקה מקצועיים
  • קורס צ'בק

טלוויזיה

  • חאנשי - HOT

קולנוע

  • Mushkie - סרט סטודנטים סם שפיגל
  • עלי גפן - סרט עצמאי קצר
  • בזמן שנשארנו בבית - סרט עצמאי קצר
  • סימן רכות - סרט גמר אוניברסיטת ת"א
  • תסריט נתון - סרט סטודנטים מכללת מנשר