הכשרה

  • הסדנה למשחק של אייל רוזלס. טכניקה שנה א' (כרגע בשנה ב')

טלוויזיה

  • תאג"ד, בלקספייס, שטוקהולם 2

תיאטרון ובמה

  • פרינג': יוסף וכתונת הפסים,משחקים בחצר האחורית,קוויאר ועדשים, משרתם של שני אדונים, מבקר המדינה(תפקיד ראשי), ממזרים חסריי כבוד(תפקיד ראשי), כל החיים תיאטרון(מחזקה מקורי-תפקיד ראשי)