הכשרה

  • קורס משחק מול מצלמה- ליאת ביין 2018

  • קורס משחק מול מצלמה טכניקה- 2020