הכשרה

  • שנה א׳ תאטרון בבי״ס ענת ברזילי

  • שנה א׳ + שנה ב׳ בבי״ס טכניקה של ניב רז ואולי שטרנברג
  • סדנת מלהקים ובמאים בבי״ס טכניקה
  • סדנת צ׳בק עם שחר רוזן
  • סדנה אצל המלהקת גלית אשכול