הכשרה

  • 2019-מכינה בבית ספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין

  • 2021- שנה א' בטכניקה משחק מול מצלמה

טלוויזיה

  • פאודה עונה 4

  • תפקיד ביט