הכשרה

  • שנתיים בבית ספר למשחק"אקדמיה לאומנויות המופע"

  • שנה לימוד משחק מול מצלמה ב"טכניקה"

תיאטרון ובמה

  • הצגה"הבחורים בדלת ממול"

קולנוע

  • מספר סרטי סטודנטים