הכשרה

  • מסלול תלת שנתי בבית ספר "הדרך"

  • בוגר הקורס של רותי דייכס
  • קורס דיבב

קולנוע

  • ביום שאחרי לכתי

פרסומות

  • חברת ביטוח איילון
  • בבילון
  • אשדר