תיאטרון ובמה

  • "אינטימיות" (בית ליסין), "גלות המשוררים" (צוותא)

קולנוע

  • תפקיד ראשי בסרט גמר "בצעדים קטנים"