הכשרה

  • 2021- לימודים בטכניקה שנה א'

  • 2020- משחק מול מצלמה דורון בן דוד

פרסומות

  • 2021- פרסומת לONE PROJECT