הכשרה

  • גודמן

  • צ׳בק
  • טכניקה
  • טל עדן

תיאטרון ובמה

  • מופעי אימפרוויזציה