הכשרה

  • תואר ראשון ושני באמונות התאטרון/אוניברסיטת ת״א

  • משחק מול מצלמה/טכניקה