הכשרה

  • בית ספר למשחק מול מצלמה טכניקה, ליווי אישי וקבוצתי אצל איתי תורגמן