הכשרה

  • בוגרת גודמן, טכניקה, צ'אבק

טלוויזיה

  • רון, האחיות המוצלחות שלי

קולנוע

  • מהפכה צרפתית ( קצר )

פרסומות

  • קולה, איקאה, תנובה, ילו, פיקוד העורף