הכשרה

  • 20/Brad Milne Studio - Acting In Front of Camera 2019

  • טכניקה משחק מול מצלמה - שנה א

תיאטרון ובמה

  • מיומנה - ״מסאנאמה״ הצגת ילדים של בית מיומנה ו אודי גוטשלק