הכשרה

  • קורס משחק מול מצלמה - גלית רוזנשטיין - קורס מתחילים

  • קורס משחק מול מצלמה - גלית רוזנשטיין - קורס מתקדמים
  • קורס משחק מול מצלמה - טכניקה - שנה א׳
  • קורס משחק מול מצלמה - טכניקה - שנה ב׳