הכשרה

  • קורס מתחילים טכניקה שנה א'

קולנוע

  • בוגר המגמה לקולנוע, ביתצבי רמת גן