הכשרה

  • 2020 - קורס משחק מול מצלמה לשחקנים מקצועיים, טכניקה - בי''ס למשחק מול מצלמה, תל אביב 2020-2019 – סדנאות משחק, ששי סמוכה, תל אביב