הכשרה

  • חמש יחידות תיאטרון בבית ספר .

  • קורס משחק בסטודיו של גל אמיתי
  • טכניקה משחק מול מצלמה שנה א׳