הכשרה

  • לימודי משחק מול מצלמה ב"טכניקה" שנה א' + שנה ב'

קולנוע

  • סרט סטודנטים בימוי שנה ב' - אוניברסיטת תל אביב.