הכשרה

  • שחקן

טלוויזיה

  • בוגר טכניקה

תיאטרון ובמה

  • בוגר ניסן נתיב

קולנוע

  • בור טכניקה