הכשרה

  • שנת לימודי משחק מול מצלמה ב״טכניקה״, מכינה למשחק ב״ניסן נתיב״, מגמת משחק בתיכון 3 שנים