הכשרה

  • בית הספר למשחק "יצירתי"

  • בית הספר למשחק מול מצלמה "טכניקה"

טלוויזיה

  • סרט גמר סטודנטים "הסוד"

פרסומות

  • פרסומת דיגיטל